theme

حضور پروفسور نوت بوم در کریتیمیکس

مرکز مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف، در راستای توسعه ارتباط خود با فعالان دانشگاهی و صنعتی بین المللی در حوزه های مرتبط، در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۹۳ میزبان پروفسور نوت بوم (Bart Nooteboom) استاد دانشکده اقتصاد و کسب و کار تیلبرگ کشور هلند، در حوزه مطالعات نوآوری بود.
این دیدار چند ساعته که براساس سوابق تحقیقاتی مرتبط ایشان در حوزه هایی چون بنگاه های بزرگ، مدیریت نوآوری، سیاست نوآوری، شبکه های همکاری و اتحادهای سازمانی برنامه ریزی شده بود همزمان با برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری ایران و با حضور اعضای مرکز کریتیمیکس صورت پذیرفت.
در این دیدار، علاوه بر معرفی مرکز، گزارش مختصری از فعالیت های آن نیز ارائه شد. همینطور گزارشی از پروژه “ارتقای توانمندیهای نوآوری در بنگاه های بزرگ” توسط آقای دکتر مختارزاده، مدیر پروژه ارائه شد. پروفسور نوت بوم نیز نظرات خود را درباره پروژه مطرح کردند.
در این دیدار اعضای مرکز در جریان فعالیت های فعلی و روند کارهای تحقیقاتی پروفسور قرار گرفتند. رمینه های فعلی تحقیقات وی “یادگیری سازمانی” و “نظریه شناختی سازمان”  است.
برای آشنایی بیشتر به صفحه شخصی پروفسور با آدرس www.bartnooteboom.nl مراجعه کنید.

آبان ۱۵, ۱۳۹۴

جلسه حضور پروفسور نوت بوم در مرکز

حضور پروفسور نوت بوم در کریتیمیکس مرکز مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف، در راستای توسعه ارتباط خود با فعالان دانشگاهی و صنعتی بین المللی در حوزه های مرتبط، در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۹۳ میزبان پروفسور نوت بوم (Bart […]