theme

 دستاورد های مرکز در کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری

مرکز کریتیمیکس در راستای ماموریت خود برای ”مشارکت و همکاری در فعالیت ­های علمی، پژوهشی و آموزشی در سطح ملی و بین­ المللی” در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری که در آذرماه ۹۴ در تهران برگزار شد، شرکت فعال داشت. ارائه یک مقاله با عنوان “ارتقای توانمندی­ های نوآوری بنگاه­ های بزرگ ایرانی: یک چارچوب مفهومی” و برگزاری یک پانل تخصصی با عنوان “نحوه حمایت دولت از بنگاه های بزرگ جهت افزایش توانمندی نوآوری” از فعالیت های مرکز در این کنفرانس بود. لازم به ذکر است که مقاله مذکور به عنوان مقاله برتر کنفرانس انتخاب شد و پانل تخصصی نیز، عنوان پانل برگزیده کنفرانس را کسب کرد.

 

دی ۲۱, ۱۳۹۴

حضور در پنجمین کنفرانس بین ­المللی مدیریت فناوری

 دستاورد های مرکز در کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری مرکز کریتیمیکس در راستای ماموریت خود برای ”مشارکت و همکاری در فعالیت ­های علمی، پژوهشی و آموزشی در سطح ملی و بین­ المللی” در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری که در آذرماه ۹۴ در تهران […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۳

خبر مربوط به جلسه افتتاحیه

برخی موارد مطروحه توسط حاضرین در جلسه: دکتر مرتهب: یکپارچه کننده های سیستم نیازمند حمایت در سطوح کلان (سیاست گذاری) هستند. دکتر غفرانی: ناچار به پرداختن به سیستم های اقتصادی، اجتماعی هستیم زیرا مسائل محیطی این سیستم ها هم بسیار پیچیده هستند (مانند موضوع Organizational […]