theme

ماموریت مرکز

مرکز کریتیمیکس به هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه مرزهای دانش در زمینه مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی و بکارگیری آن در حل مسائل اساسی کشور ایجاد شده است. تحقق این مأموریت از طریق اقدامات زیر امکان­پذیر است:

  • انجام پروژه های تحقیقاتی به هدف شناسایی و تحلیل نیاز صنایع بزرگ کشور و تلاش برای مرتفع کردن این نیازها از طریق نهادسازی و تشکیل تیم­ های تحقیقاتی بین­ رشته ­ای

  • توسعه نگاه مدیران صنایع مختلف کشور (به ویژه صنایع تولید کننده محصولات پیچیده) با اصول، روش­ ها و تکنیک­ های مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه­ های پیچیده صنعتی از طریق برگزاری دوره ­های آموزش حرفه­ ای و گردهمایی­ های علمی

  • بررسی تجارب بومی و تلاش برای تئوریزه کردن این تجارب از طریق هدایت و حمایت از پایان­ نامه ­های کارشناسی ارشد و دکتری

  • توسعه شبکه همکاری با دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی معتبر بین­ المللی به هدف آگاهی و استفاده از تجارب دیگر کشورها

  • مشارکت و همکاری در فعالیت­های علمی، پژوهشی و آموزشی در سطح ملی و بین ­المللی